Textured Knit Pom Sweater
Textured Knit Pom Sweater Textured Knit Pom Sweater Textured Knit Pom Sweater Textured Knit Pom Sweater Textured Knit Pom Sweater Textured Knit Pom Sweater Textured Knit Pom Sweater Textured Knit Pom Sweater Textured Knit Pom Sweater Textured Knit Pom Sweater
Chevron down Icon
Chevron down Icon
$49.95

A perfect staple with a fun pom sleeve twist. Cropped.

40% Poly 35% Nylon 20% Acrylic 5% Angora